Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

0
0
0
s2sdefault

 

eusdr success stories

S-a lansat Apelul S.U.E.R.D.

Sursa : REGIO, Programul Operațional Regional, http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 21 septembrie 2017, versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

 

 

Instructiuni AM POR


Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD, Axa prioritară 3, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
Ordinul nr. 6027/21.09.2017


Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare: 21 noiembrie 2017, ora 12.00 - 21 mai 2018, ora 12.00

0
0
0
s2sdefault